Add to Cart Sold Out

Gdynia

€ 38.00

 incl. MwSt., excl. shipping costs

Przewodnik Architektoniczny/Architectural Guide/Architekturführer

Justyna Borucka/Harald Gatermann


polnisch/englisch/deutsch


Gdynia jest wyjątkowym miastem, które ze względu na swoją homogeniczną architekturę wzbudza szczególne zainteresowanie architektów. Miasto, bazujące na strukturze dawnej wioski rybackiej, zostało w całości, od podstaw zaprojektowane i wybudowane w latach 20. XX wieku, podobnie jak miało to miejsce w okresie późniejszym w przypadku takich miast jak Brasilia i Czandigarh.
Gdynia jako nowoczesne miasto portowe wraz z Gdańskiem – miastem bursztynu – oraz Sopotem, będącym słynnym w świecie kąpieliskiem morskim, tworzy obszar metropolitalny leżący u wybrzeża Morza Bałtyckiego, tzw. Trójmiasto. Gdańsk ze swoim historycznym centrum hanzeatyckiego miasta (Hansestadt Danzig), doszczętnie zniszczonym po II wojnie światowej, a następnie odbudowanym w granicach państwa polskiego, stanowi jaskrawy przykład dokonanej w Polsce rekonstrukcji. Sopot uchodzi za muzeum architektury z przełomu wieków, pełne secesyjnych willi i nostalgicznych łaźni. Gdynia jest miastem awangardowego modernizmu z lat 20. i 30. minionego stulecia. Trójmiasto łączy więc trzy wielkie nurty XX wieku, będące źródłem fundamentalnych debat prowadzonych przez architektów.
Niniejszy przewodnik architektoniczny jest wycinkiem obszerniejszej publikacji Architekturführer Danzig: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dotyczącej regionu metropolitalnego Trójmiasta, i prezentuje nowoczesne, wyjątkowe miasto, jakim jest Gdynia, w formie ośmiu wycieczek. Para autorów udaje się na wędrówkę po Gdyni, przedstawiając około 80 budowli i projektów. Fachowe opisy obiektów, obszerny zbiór planów i fotografii, jak również proponowane trasy wycieczek do szczególnie ciekawych osobliwości architektonicznych stanowią idealną pomoc w poznawaniu miasta.

Gdynia is a unique city that is particularly interesting for architects due to its homogeneous architecture. The city, based on the structure of an earlier fishing village, was entirely designed and built from scratch in the interwar period, as was the case later for cities such as Brasilia and Chandigarh.
Today, Gdynia is a modern port town that forms the Tri-City metropolitan area together with Gdańsk, the city of amber, and Sopot, an internationally popular seaside resort.Gdańsk was completely destroyed during the Second World War and was subsequently rebuilt as Polish Gdańsk; it serves as a bright example of reconstruction in Poland. Sopot is considered a museum of architecture from the turn of the twentieth century, full of Art Nouveau villas and nostalgic baths. Gdynia, in turn, is a city of avant-garde modernism from the 1920s and 1930s. Thus, the Tri-City combines three great trends of the past century which are the subject of intense debates among architects.
This architectural guide is an excerpt from a broader publication, Architekturfuehrer Danzig: Gdańsk Sopot Gdynia, concerning the Tri-City metropolitan region. It presents the modern and unique city of Gdynia by way of eight city walks. The two authors go on a tour around Gdynia, presenting around 80 buildings and projects. The architectural descriptions, accompanied by an extensive collection of plans and photographs, offer ideal guidance for those who wish to get to know the city.

Gdynia ist eine einzigartige Stadt, die aufgrund ihrer homogenen Architektur besonderes Interesse bei Architekten weckt. Auf der Basis eines ehemaligen Fischerdorfes wurde sie in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts von Grund auf neu entworfen und gebaut – vergleichbar mit späteren Stadtgründungen wie Brasília oder Chandigarh.
Zusammen mit Gdańsk – der Stadt des Bernsteins – und dem mondänen Seebad Sopot bildet die moderne Hafenstadt Gdynia eine Metropolregion an der polnischen Ostseeküste: die Dreistadt. Mit dem historischen Zentrum der Hansestadt Danzig, die nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstört und dann als polnische Stadt wiederaufgebaut wurde, ist Gdańsk ein Paradebeispiel für kritische Rekonstruktion in Polen. Sopot gilt als Architekturmuseum der Jahrhundertwende mit Jugendstilvillen und nostalgischen Bädern. Gdynia dagegen ist eine Stadt der avantgardistischen Moderne aus den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. So vereint die Dreistadt die drei großen Strömungen des 20. Jahrhunderts, die grundlegende Architekturdebatten auslösten.
Dieser Architekturführer ist ein Auszug aus einer umfangreicheren Publikation, dem Architekturführer Danzig: Gdańsk, Gdynia, Sopot über die Metropolregion Dreistadt. In Form von acht Touren beschreibt er die moderne Stadt Gdynia. Das Autorenpaar begibt sich auf Spaziergänge durch Gdynia und präsentiert etwa 80 Bauten und Projekte. Sachkundige Objekttexte, umfangreiches Plan- und Bildmaterial sowie Routenvorschläge zu architektonischen Besonderheiten bieten die ideale Hilfe zur Erkundung der Stadt.


135 x 245 mm
208 pages

250 pictures
Softcover

ISBN 978-3-86922-453-4